Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 30 stycznia 2024

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian w statucie, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru oraz zmian w składzie RN.
MILLENNIUM MIL GPW Publikacja wstępnych niezaudytowanych wyników skonsolidowanych za 2023 rok.
BEDZIN BDZ GPW NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym.
RAEN RAE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii J, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
SESCOM SES GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2022/2023.
SOHODEV SHD GPW Publikacja raportu za rok obrotowy od 01.10.2022r. do 30.09.2023r.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Alphabet GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
General Motors GM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
Starbucks SBUX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.