Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 lipca 2017

ENEA ENA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
ORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ALUMETAL AML GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.513 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BRASTER BRA GPW Zakończenie składania zapisów na akcje serii I w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ECHO ECH GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKIOSK EKS NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GEKOPLAST GKP NC Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 0,28 zł na akcję.
GHYDROGEN GHY NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
KCI KCI GPW NWZA ws. zmiany firmy spółki oraz finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów tego finansowania.
KRUSZWICA KSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok 2016.
MAXCOM MXC GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 660.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MFO MFO GPW Wypłata dywidendy 0,58 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii W w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
NEXITY NXG GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PBKM BKM GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, dokonania zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PCM PCM GPW Wypłata dywidendy 2,36 zł na akcję.
POLICE PCE GPW Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
PTWP PTW NC Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
TEXT TXT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,41 zł na akcję.
VOXEL VOX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.