Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 11 lutego 2014

ENEA ENA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000.033 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
COMPERIA CPL GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów instytucjonalnych.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GENRG GNG NC NWZA ws. zmian w składzie RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
GENRG GNG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GRAFOBAL GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MISPOL MIP GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
MNI MNI GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NWAI NWA NC NWZA ws. powołania członka RN.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PLANETINN PIG NC Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
SAPLING SAP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.