Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 sierpnia 2013

ENEA ENA GPW Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
JSW JSW GPW NWZA ws. powołania członka RN z wyboru pracowników oraz zmian w statucie.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ADASTRA ADA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
AGROLIGA AGL NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
ARTNEWS ATN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLKCHNLAB BTC NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CCS CCS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
COPERNIC CRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
DEMOLEN DEM NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
DIGATE DGT NC NWZA ws. powołania biegłego rewidenta.
DROP DRP GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ELKOP EKP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
FALCON FLG NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
FMOZAROW FMO NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GENOMED GEN NC NWZA ws. zmiany funkcji członka zarządu na funkcję prezesa zarządu.
GOLAB GOL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
HEMP HMP NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INVESTREM ITX NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IZOSTAL IZS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
KOPAHAUS KOP NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LOYD LYD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
NAVIMORIN NIN NC Pierwszy dzień notowań na NC 123.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
OPTIGIS OPI NC Debiut spółki na NC.
PGPPOLONI PGP NC NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii L z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SAKANA SKN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
SLR SLR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SLR SLR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
SOBET SOB NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VEDIA VED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
YELLOWBOS YBS NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
YURECO YCO NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.