Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 13 września 2018

ENEA ENA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,5 zł na akcję.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję zwykłą i 1,20 zł na akcję uprzywilejowaną.
ERGIS EGS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MAXIMUS MAX NC NWZA ws. zmiany treści statutu, odwołania i powołania członków RN, udzielenia absolutorium członkom RN, odwołania i powołania prezesa zarządu, udzielenia absolutorium prezesowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
MEDIACAP MCP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
MERLINGRP MRG NC Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A oraz 110.000 akcji serii C.
ONICO ONC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
WISTIL WST GPW NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz zmian w statucie.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.