Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 grudnia 2015

ENEA ENA GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) NWZ z 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ESOTIQ EAH GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
ESTAR EST GPW NWZA
EUROHOLD EHG GPW NWZA
GLGPHARMA GLG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A i serii E w ramach subskrypcji prywatnej, połączenia akcji spółki GLG Pharma S.A. poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji spółki bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IVMX IMX GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Asseco Poland S.A. po cenie 6,01 zł za akcję.
PARTNER PRN NC NWZA ws. powołania członka RN.
RUCHCHORZ RCW NC ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje serii S, wyłączenia prawa poboru, zmian w składzie RN.
TERESA TER GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.