Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 czerwca 2021

11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
AQUABB AQU NC NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
AZTEC AZC NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
INTERFERI INF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
JWA JWA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021.
NESTMEDIC NST NC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
R22 R22 GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
TARCZYNSKI TAR GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.

wtorek 15 czerwca 2021

EUROCASH EUR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX NC Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
EDINVEST EDI GPW Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
K2HOLDING K2H GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.433.537,75 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.
MANGATA MGT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
MOBRUK MBR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20,15 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.721 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLAYWAY PLW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
POLWAX PWX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
THEDUST THD NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
WIRTUALNA WPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
WORKSERV WSE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

środa 16 czerwca 2021

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
KRUK KRU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
BIK BIK GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
CITYSERV CTS GPW Wypłata dywidendy 0,432 euro na akcję.
DEKTRA DKR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.
GAMEOPS GOP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz za lata poprzednie.
MANGATA MGT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję.
MAXCOM MXC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MOBRUK MBR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20,15 zł na akcję.
MODERNCOM MCE NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto otrzymanego w roku obrotowym 2020.
OZECAPITAL OZE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2020.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

czwartek 17 czerwca 2021

ALLEGRO ALE GPW ZWZA
ENEA ENA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
7LEVELS 7LV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, oceny adekwatności oraz oceny zbiorowej RN, zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzeń oraz przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmian w statucie i in.
EDISON EDN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.
INTROL INL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.
KREC KRC GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
MAXCOM MXC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MCI MCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
MOSTALZAB MSZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
POLNORD PND GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2020.
POZBUD POZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
SFD SFD NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu na akcje serii G.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

piątek 18 czerwca 2021

ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 3,11 zł na akcję.
DINOPL DNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
GTC GTC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.
KGHM KGH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ACAUTOGAZ ACG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ACTION ACT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASBIS ASB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
ASSECOBS ABS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2020.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2020.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
BETOMAX BTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2020 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
BOOMBIT BBT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 16,70 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie skład indeksu mWIG40.
HARPER HRP GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
INSTALKRK INK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 13,37 zł na akcję.
KLABATER KBT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
MABION MAB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie skład indeksu sWIG80.
MARVIPOL MVP GPW Wypłata dywidendy 0,95 zł na akcję.
MENNICA MNC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
MODE MOE NC ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2020.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
PCFGROUP PCF GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, pokrycia starty z lat ubiegłych i użycia kapitału zapasowego.
PEP PEP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
POLICE PCE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SFD SFD NC Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii G.
SYGNITY SGN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

niedziela 20 czerwca 2021

SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.