BIK

Data Spółka Wydarzenie
23 listopada 2021 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
21 września 2021 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
25 maja 2021 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
12 maja 2021 BIK Dzień wykupu akcji spółki przez NREP NSF IV Holding 2 S.a r.l. po cenie 22,30 zł za akcję.
7 maja 2021 BIK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
29 kwietnia 2021 BIK NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
28 kwietnia 2021 BIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
2 kwietnia 2021 BIK Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
18 marca 2021 BIK Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L. Limited z 14,50 zł na 22,30 zł za sztukę.
4 marca 2021 BIK Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez NREP NSF IV HOLDING 2 S.A R.L.
17 listopada 2020 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
15 września 2020 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
31 sierpnia 2020 BIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
28 maja 2020 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
28 kwietnia 2020 BIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
12 lutego 2020 BIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.121 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
13 listopada 2019 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
31 października 2019 BIK Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
12 września 2019 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
30 sierpnia 2019 BIK Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
6 sierpnia 2019 BIK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
5 sierpnia 2019 BIK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
26 czerwca 2019 BIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
14 maja 2019 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
24 kwietnia 2019 BIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
8 marca 2019 BIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.146 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
8 listopada 2018 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
4 września 2018 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
22 maja 2018 BIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
15 maja 2018 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
4 kwietnia 2018 BIK Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
28 listopada 2017 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
26 września 2017 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
7 czerwca 2017 BIK ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016.
29 maja 2017 BIK Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
25 kwietnia 2017 BIK Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
12 grudnia 2016 BIK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
8 grudnia 2016 BIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji serii H i 1.130.000 akcji serii I.
7 grudnia 2016 BIK Dzień ostatniego notowania na GPW 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
28 listopada 2016 BIK Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
23 listopada 2016 BIK Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.130.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
4 listopada 2016 BIK Zakończenie zapisów w transzy instytucjonalnej.
3 listopada 2016 BIK Zakończenie zapisów w transzy indywidualnej.
27 października 2016 BIK Rozpoczęcie zapisów w transzy indywidualnej i instytucjonalnej.
26 października 2016 BIK Zakończenie budowy księgi popytu.
25 października 2016 BIK Rozpoczęcie budowy księgi popytu.