CYBERFLKS

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2024 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
3 września 2024 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
26 czerwca 2024 CYBERFLKS Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
24 czerwca 2024 CYBERFLKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
21 czerwca 2024 CYBERFLKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
20 maja 2024 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 marca 2024 CYBERFLKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
14 listopada 2023 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
5 września 2023 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
4 września 2023 CYBERFLKS Wypłata dywidendy 0,93 zł na akcję.
30 sierpnia 2023 CYBERFLKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,93 zł na akcję.
29 sierpnia 2023 CYBERFLKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
3 sierpnia 2023 CYBERFLKS Początek notowań spółki R22 (R22) pod nazwą CYBERFLKS (CBF) w związku ze zmianą firmy.
26 czerwca 2023 CYBERFLKS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 oraz ustalenia kwoty zysku przeznaczonego do podziału między akcjonariuszy.
23 maja 2023 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
28 marca 2023 CYBERFLKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
16 listopada 2022 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
6 września 2022 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
17 czerwca 2022 CYBERFLKS Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
11 czerwca 2022 CYBERFLKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
9 czerwca 2022 CYBERFLKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
6 czerwca 2022 CYBERFLKS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021.
17 maja 2022 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
24 marca 2022 CYBERFLKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
16 listopada 2021 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
14 września 2021 CYBERFLKS NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN będących członkami Komitetu Audytu oraz zmiany statutu.
31 sierpnia 2021 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
21 czerwca 2021 CYBERFLKS Wypłata dywidendy 0,57 zł na akcję.
14 czerwca 2021 CYBERFLKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
11 czerwca 2021 CYBERFLKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
9 czerwca 2021 CYBERFLKS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2019 – 31.12.2020.
25 maja 2021 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
15 marca 2021 CYBERFLKS Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2019/2020.
17 listopada 2020 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2019/2020.
6 października 2020 CYBERFLKS Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
29 września 2020 CYBERFLKS Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
28 września 2020 CYBERFLKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
18 sierpnia 2020 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
18 sierpnia 2020 CYBERFLKS NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia liczby członków RN kolejnej kadencji (drugiej) oraz powołania członków RN.
19 maja 2020 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
25 lutego 2020 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
18 listopada 2019 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
22 października 2019 CYBERFLKS Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
15 października 2019 CYBERFLKS Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
14 października 2019 CYBERFLKS Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
8 października 2019 CYBERFLKS ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019.
5 września 2019 CYBERFLKS Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2018/2019.
12 czerwca 2019 CYBERFLKS NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
20 maja 2019 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
15 marca 2019 CYBERFLKS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
26 lutego 2019 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
5 grudnia 2018 CYBERFLKS ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.
20 listopada 2018 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
18 września 2018 CYBERFLKS Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2017/2018.
21 maja 2018 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
28 lutego 2018 CYBERFLKS Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
17 stycznia 2018 CYBERFLKS Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
16 stycznia 2018 CYBERFLKS Dzień ostatniego notowania na GPW 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
4 stycznia 2018 CYBERFLKS Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
29 grudnia 2017 CYBERFLKS Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 5.500.000 akcji serii B, 180.000 akcji serii C, 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
20 grudnia 2017 CYBERFLKS Przydział akcji oferowanych.
19 grudnia 2017 CYBERFLKS Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
15 grudnia 2017 CYBERFLKS Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
13 grudnia 2017 CYBERFLKS Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
4 grudnia 2017 CYBERFLKS Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.