INTROL

Data Spółka Wydarzenie
14 listopada 2024 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2024 roku.
4 września 2024 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
23 maja 2024 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
26 kwietnia 2024 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
11 kwietnia 2024 INTROL Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
9 kwietnia 2024 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
8 kwietnia 2024 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
3 kwietnia 2024 INTROL NWZA ws. zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie skupu akcji własnych INTROL S.A. oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
16 listopada 2023 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
5 września 2023 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
25 sierpnia 2023 INTROL Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
22 sierpnia 2023 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
21 sierpnia 2023 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
16 sierpnia 2023 INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN z tytułu pełnionych funkcji.
20 czerwca 2023 INTROL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2022.
24 maja 2023 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
25 kwietnia 2023 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
6 kwietnia 2023 INTROL Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
3 kwietnia 2023 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
31 marca 2023 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
27 marca 2023 INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
16 listopada 2022 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
2 września 2022 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
14 lipca 2022 INTROL Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
22 czerwca 2022 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
21 czerwca 2022 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
10 czerwca 2022 INTROL ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.
30 maja 2022 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
27 kwietnia 2022 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
28 lutego 2022 INTROL Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
16 lutego 2022 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
15 lutego 2022 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
8 lutego 2022 INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
16 listopada 2021 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
3 września 2021 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
2 lipca 2021 INTROL Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
30 czerwca 2021 INTROL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
17 czerwca 2021 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
16 czerwca 2021 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
1 czerwca 2021 INTROL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
31 maja 2021 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
5 maja 2021 INTROL NWZA ws. połączenia INTROL Spółka Akcyjna i PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany statutu.
27 kwietnia 2021 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
16 listopada 2020 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
23 października 2020 INTROL Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
15 października 2020 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
14 października 2020 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
7 października 2020 INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
3 września 2020 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
30 czerwca 2020 INTROL ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
21 maja 2020 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
27 kwietnia 2020 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
20 marca 2020 INTROL Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.
16 marca 2020 INTROL Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.
10 marca 2020 INTROL NWZA ws. połączenia spółki przejmującej (INTROL SA) i spółki przejmowanej (Introbat Sp. z o.o.).
14 listopada 2019 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
3 września 2019 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
18 czerwca 2019 INTROL ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
21 maja 2019 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
26 kwietnia 2019 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
24 kwietnia 2019 INTROL Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
16 kwietnia 2019 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
15 kwietnia 2019 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
9 kwietnia 2019 INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy oraz zmiany statutu.
7 stycznia 2019 INTROL NWZA ws. umorzenia akcji, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie zakupu akcji własnych, nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany statutu.
14 listopada 2018 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
3 września 2018 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 sierpnia 2018 INTROL NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
21 maja 2018 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
27 kwietnia 2018 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
9 listopada 2017 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
31 sierpnia 2017 INTROL Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
18 sierpnia 2017 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
17 sierpnia 2017 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
22 czerwca 2017 INTROL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
18 maja 2017 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
27 kwietnia 2017 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
23 marca 2017 INTROL NWZA ws. przyjęcia rezygnacji pana Ignacego Miedzińskiego z funkcji członka RN, przyjęcia rezygnacji pana Piotra Rybickiego z funkcji członka RN oraz powołania członków RN.
18 stycznia 2017 INTROL Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
2 stycznia 2017 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
30 grudnia 2016 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
19 grudnia 2016 INTROL NWZA ws. częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
9 listopada 2016 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
24 czerwca 2016 INTROL Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
9 czerwca 2016 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
8 czerwca 2016 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
2 czerwca 2016 INTROL ZWZA ws. m.in. pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL SA ze spółką ILZT III sp. z o.o. oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
12 maja 2016 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
28 kwietnia 2016 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
22 lutego 2016 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
9 listopada 2015 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
3 listopada 2015 INTROL Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
15 października 2015 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
14 października 2015 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
5 października 2015 INTROL NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, połączenia Spółki Przejmującej (INTROL Spółka Akcyjna) i Spółki Przejmowanej (ILZT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy.
28 sierpnia 2015 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
7 lipca 2015 INTROL Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
22 czerwca 2015 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
19 czerwca 2015 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
10 czerwca 2015 INTROL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
14 maja 2015 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
29 kwietnia 2015 INTROL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
18 lutego 2015 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
7 listopada 2014 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
16 lipca 2014 INTROL Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
1 lipca 2014 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,38 zł na akcję.
27 czerwca 2014 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
14 maja 2014 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
29 kwietnia 2014 INTROL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
5 listopada 2013 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
29 sierpnia 2013 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
29 sierpnia 2013 INTROL NWZA ws. zmian w składzie RN.
6 sierpnia 2013 INTROL Wypłata dywidendy 0,37 zł na akcję.
22 lipca 2013 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,37 zł na akcję.
18 lipca 2013 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,37 zł na akcję.
27 czerwca 2013 INTROL ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
14 maja 2013 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
29 kwietnia 2013 INTROL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
14 lutego 2013 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
12 listopada 2012 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
30 sierpnia 2012 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
8 sierpnia 2012 INTROL Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
23 lipca 2012 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
19 lipca 2012 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
26 czerwca 2012 INTROL WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
14 maja 2012 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 INTROL Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
15 marca 2012 INTROL NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na inwestowanie w Królestwie Arabii Saudyjskiej w drodze założenia spółki z siedzibą w Królestwie Arabii Saudyjskiej i objęcie udziałów/akcji w tejże spółce.
15 lutego 2012 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
10 listopada 2011 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
30 sierpnia 2011 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 lipca 2011 INTROL Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
13 lipca 2011 INTROL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.
11 lipca 2011 INTROL Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.
28 czerwca 2011 INTROL WZA
12 maja 2011 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
27 kwietnia 2011 INTROL Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
15 lutego 2011 INTROL Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.