Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 21 marca 2017

BUDIMEX BDX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AATHOLD AHL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ABCDATA ABC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ADFORM ADF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ALMA ALM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ARTERIA ARR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATAL 1AT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ATENDE ATD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
BUMECH BMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.445.055 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CAPITAL CPA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CPGROUP CPG GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZA z 28 lipca 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, zmienionej uchwałą nr 3 NWZA z 30 września 2013 r.
DEVELIA DVL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DGA DGA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DROP DRP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ENTER ENT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERBUD ERB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FABRITY FAB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FEMTECH FEM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
FERRO FRO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FHDOM FHD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GALVO GAL NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GAMEDUST GDC NC Publikacja raportu za 2016 rok.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę, jako zastawcę, zneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie z dnia 18 listopada 2015 r., zmian statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
GRAAL GRL GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GREENENER GRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ICPGROUP ICP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
IMPEL IPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INC INC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INPRO INP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Kerdos Group S. A. w restrukturyzacji oraz Dayli Polska Sp. z o. o. w restrukturyzacji, obniżenia kapitału zakładowego celem pokrycia straty roku obrotowego 2015, wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń wobec byłych członków organów zarządczych i nadzorczych oraz spółek powiązanych, zmiany statutu.
KLON KLN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
KOFAMA KFM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
KPPD KPD GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
KREZUS KZS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MANGATA MGT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MERA MER NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MERLINGRP MRG NC Wznowienie publicznej subskrypcji akcji serii E.
MGMSYS MGM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
MOMO MOM NC NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NAVIMORIN NIN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
NORTCOAST NCT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ONEMORE OML NC NWZA ws. pokrycia straty za 2011 r.oraz wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia.
ORIONINV ORN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ORPHEE ORP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PATENTUS PAT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PELION PEL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
PHARMENA PHR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za 2016 rok.
POLNORD PND GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2016 rok.
PROVECTA PRV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2016 rok.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 lutego 2017 roku oraz zmiany statutu.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
RAFAKO RFK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAFAMET RAF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REDAN RDN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
S4E S4E NC Publikacja raportu za 2016 rok.
SANOK SNK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SAPLING SAP NC Publikacja raportu za 2016 rok.
SELENAFM SEL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFINKS SFS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 1.12.2015 do 31.12.2016.
SIMPLE SME GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SLEEPZAG SLZ GPW NWZA
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
TBULL TBL GPW NWZA ws. konwersji części akcji imiennych serii C1, C2 oraz C3 na akcje serii E na okaziciela, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, ustalenia wynagrodzenia członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału zapasowego oraz powołania do RN.
TECHMADEX TDX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TXM TXM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
URSUS URS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WDBBU WDB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WILBO WLB GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
YOLO YOL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
Nike NKE.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.