AATHOLD

Data Spółka Wydarzenie
7 sierpnia 2018 AATHOLD Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
21 czerwca 2018 AATHOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 maja 2018 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
16 maja 2018 AATHOLD NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
29 kwietnia 2018 AATHOLD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
25 kwietnia 2018 AATHOLD Dzień wykupu akcji spółki przez Lock Syndication SCA po cenie 24,50 zł za akcję.
20 kwietnia 2018 AATHOLD Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
12 kwietnia 2018 AATHOLD NWZA ws. zatwierdzenia zawarcia umowy zastawu rejestrowego na aktywach AAT HOLDING S.A., ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członków RN.
5 kwietnia 2018 AATHOLD Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
31 stycznia 2018 AATHOLD NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę lub spółkę zależną akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN oraz Komitetu Audytu.
10 listopada 2017 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
31 sierpnia 2017 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
23 czerwca 2017 AATHOLD Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
16 czerwca 2017 AATHOLD Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
14 czerwca 2017 AATHOLD Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
8 czerwca 2017 AATHOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 AATHOLD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
15 czerwca 2016 AATHOLD ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
16 maja 2016 AATHOLD Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 AATHOLD Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 AATHOLD Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
7 października 2015 AATHOLD Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
5 października 2015 AATHOLD Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
21 września 2015 AATHOLD Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
10 września 2015 AATHOLD Rozpoczęcie zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
9 września 2015 AATHOLD Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.