DROP

Data Spółka Wydarzenie
9 listopada 2020 DROP Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
19 października 2020 DROP NWZA ws. zmian w składzie RN.
30 września 2020 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
27 sierpnia 2020 DROP ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania oraz likwidacji spółki.
30 czerwca 2020 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
18 czerwca 2020 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
14 listopada 2019 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
20 września 2019 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
27 czerwca 2019 DROP ZWZA
15 maja 2019 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
25 kwietnia 2019 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
14 listopada 2018 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
6 września 2018 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
21 czerwca 2018 DROP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
15 maja 2018 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
26 kwietnia 2018 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
14 listopada 2017 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
24 października 2017 DROP NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
31 sierpnia 2017 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 DROP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
15 maja 2017 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
21 listopada 2016 DROP Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
14 listopada 2016 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
7 listopada 2016 DROP Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
24 października 2016 DROP Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
10 października 2016 DROP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
7 października 2016 DROP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
28 września 2016 DROP NWZA ws. wypłaty dywidendy.
26 sierpnia 2016 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
21 czerwca 2016 DROP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
13 maja 2016 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
18 marca 2016 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
12 listopada 2015 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
15 października 2015 DROP NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
28 sierpnia 2015 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
25 czerwca 2015 DROP ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
15 maja 2015 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
8 października 2014 DROP NWZA ws. zmian w składzie RN.
29 sierpnia 2014 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
23 czerwca 2014 DROP ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
26 września 2013 DROP Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG oraz WIG-Poland.
9 września 2013 DROP NWZA ws. powołania nowego członka RN.
30 sierpnia 2013 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
12 sierpnia 2013 DROP Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
29 lipca 2013 DROP Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
15 lipca 2013 DROP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
11 lipca 2013 DROP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
3 czerwca 2013 DROP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
15 maja 2013 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
25 kwietnia 2013 DROP ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
20 marca 2013 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
12 grudnia 2012 DROP NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
14 listopada 2012 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 lipca 2012 DROP Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
16 lipca 2012 DROP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
12 lipca 2012 DROP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
27 czerwca 2012 DROP WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, wypłaty dywidendy.
15 maja 2012 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 DROP Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
14 listopada 2011 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
28 lipca 2011 DROP Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
14 lipca 2011 DROP Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
12 lipca 2011 DROP Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
27 czerwca 2011 DROP WZA
16 maja 2011 DROP Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 DROP Publikacja raportu za 2010 rok.
26 kwietnia 2011 DROP NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
28 lutego 2011 DROP Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.