PELION

Data Spółka Wydarzenie
29 września 2017 PELION Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
28 sierpnia 2017 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
21 sierpnia 2017 PELION Wypłata II raty dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.
14 lipca 2017 PELION Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,35 zł na akcję.
11 lipca 2017 PELION NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji.
7 lipca 2017 PELION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,35 zł na akcję.
6 lipca 2017 PELION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.
30 czerwca 2017 PELION ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
13 czerwca 2017 PELION Dzień wykupu akcji spółki przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. po cenie 59,04 zł za akcję.
12 czerwca 2017 PELION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
8 czerwca 2017 PELION Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
12 maja 2017 PELION Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 59,04 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.
8 maja 2017 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
8 maja 2017 PELION NWZA ws. finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla celów, o których mowa w art. 345 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
8 maja 2017 PELION Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. z 52,33 zł na 59,04 zł.
31 marca 2017 PELION Początek zapisów na sprzedaż akcji po 52,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.
21 marca 2017 PELION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
14 listopada 2016 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
25 sierpnia 2016 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
13 maja 2016 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
19 kwietnia 2016 PELION ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
21 marca 2016 PELION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
25 sierpnia 2015 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
20 maja 2015 PELION Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
15 maja 2015 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
4 maja 2015 PELION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
30 kwietnia 2015 PELION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
21 kwietnia 2015 PELION ZWZA ws. zmiany uchwały nr 24 WZA z dnia 30.04.2014 r., umorzenia akcji własnych, podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014 oraz zmiany statutu.
20 marca 2015 PELION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
27 sierpnia 2014 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
28 maja 2014 PELION Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
15 maja 2014 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 maja 2014 PELION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
8 maja 2014 PELION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
30 kwietnia 2014 PELION ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
21 marca 2014 PELION Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
20 marca 2014 PELION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 stycznia 2014 PELION Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.400 akcji zwykłych na okaziciela serii P1.
20 grudnia 2013 PELION Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
14 listopada 2013 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
28 sierpnia 2013 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
20 sierpnia 2013 PELION Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii O4.
28 maja 2013 PELION Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
15 maja 2013 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
10 maja 2013 PELION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
8 maja 2013 PELION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
26 kwietnia 2013 PELION ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012 oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.
21 marca 2013 PELION Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
5 czerwca 2012 PELION Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
24 maja 2012 PELION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
22 maja 2012 PELION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
1 grudnia 2011 PELION Początek notowań spółki PGF (PGF) pod nazwą PELION (PEL), w związku ze zmianą firmy.
14 listopada 2011 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
29 września 2011 PELION NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian w statucie.
29 sierpnia 2011 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
27 lipca 2011 PELION Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1 i O2.
4 lipca 2011 PELION Wypłata dywidendy 1,23 zł na akcję.
22 czerwca 2011 PELION Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,23 zł na akcję.
20 czerwca 2011 PELION Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,23 zł na akcję.
26 maja 2011 PELION WZA
13 maja 2011 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
19 kwietnia 2011 PELION Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
25 marca 2011 PELION Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1.
28 lutego 2011 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
3 grudnia 2010 PELION Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O1.
15 listopada 2010 PELION Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.