SLEEPZAG

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 SLEEPZAG Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
5 czerwca 2019 SLEEPZAG Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
19 czerwca 2018 SLEEPZAG ZWZA
4 września 2017 SLEEPZAG Początek notowań spółki BMPAG (BMP) pod nazwą SLEEPZAG (ARE), w związku ze zmianą firmy.
18 sierpnia 2017 SLEEPZAG ZWZA
22 maja 2017 SLEEPZAG Wprowadzenie do obrotu na GPW 690.000 akcji na okaziciela.
9 maja 2017 SLEEPZAG Wznowienie obrotu akcjami spółki.
8 maja 2017 SLEEPZAG Połączenie akcji spółki w stosunku 3:1.
4 maja 2017 SLEEPZAG Zawieszenie obrotu w związku z połączeniem akcji.
21 marca 2017 SLEEPZAG NWZA
6 lipca 2016 SLEEPZAG ZWZA
17 czerwca 2015 SLEEPZAG ZWZA
27 czerwca 2014 SLEEPZAG ZWZA
7 kwietnia 2014 SLEEPZAG Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.881.924 akcji na okaziciela.
13 czerwca 2013 SLEEPZAG ZWZA
30 kwietnia 2013 SLEEPZAG Publikacja raportu za 2012 rok.
13 czerwca 2012 SLEEPZAG WZA
22 lipca 2011 SLEEPZAG Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki.
22 czerwca 2011 SLEEPZAG WZA
29 kwietnia 2011 SLEEPZAG Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
30 listopada 2010 SLEEPZAG Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.