PLASTBOX

Data Spółka Wydarzenie
15 kwietnia 2022 PLASTBOX Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
7 lutego 2022 PLASTBOX Dzień wykupu akcji spółki przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka po cenie 2,70 zł za akcję.
2 lutego 2022 PLASTBOX Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
18 stycznia 2022 PLASTBOX NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na GPW, zmiany statutu oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
16 grudnia 2021 PLASTBOX Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka.
6 grudnia 2021 PLASTBOX Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka z 2,40 zł na 2,70 zł za sztukę.
29 listopada 2021 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
27 października 2021 PLASTBOX Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Nargara Investments, Paravita Holding, Hillmount Trading, Globalcom oraz Grzegorza Pawlaka.
31 sierpnia 2021 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
30 czerwca 2021 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 r.
14 maja 2021 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
19 kwietnia 2021 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
13 listopada 2020 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
1 października 2020 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
27 sierpnia 2020 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
21 sierpnia 2020 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
20 sierpnia 2020 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
3 sierpnia 2020 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.
15 maja 2020 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
20 marca 2020 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
15 listopada 2019 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
30 sierpnia 2019 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
4 czerwca 2019 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 r.
15 maja 2019 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
18 kwietnia 2019 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
15 stycznia 2019 PLASTBOX NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki.
15 listopada 2018 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
31 sierpnia 2018 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
15 czerwca 2018 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
7 czerwca 2018 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
6 czerwca 2018 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
29 maja 2018 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15 maja 2018 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
21 marca 2018 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 listopada 2017 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
9 października 2017 PLASTBOX NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
31 sierpnia 2017 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
3 lipca 2017 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
21 czerwca 2017 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
20 czerwca 2017 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
8 czerwca 2017 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
15 maja 2017 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
21 marca 2017 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
26 sierpnia 2016 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
13 czerwca 2016 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
25 maja 2016 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
24 maja 2016 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
16 maja 2016 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
16 maja 2016 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
21 marca 2016 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 grudnia 2015 PLASTBOX NWZA ws. zmian w składzie RN.
13 listopada 2015 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
28 sierpnia 2015 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
23 lipca 2015 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
3 lipca 2015 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
2 lipca 2015 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
18 maja 2015 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
15 maja 2015 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
18 lutego 2015 PLASTBOX NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN.
14 listopada 2014 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
21 sierpnia 2014 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
23 lipca 2014 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
4 lipca 2014 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
2 lipca 2014 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
24 czerwca 2014 PLASTBOX ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
14 maja 2014 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
18 marca 2014 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
18 lutego 2014 PLASTBOX NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
13 lutego 2014 PLASTBOX NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
25 czerwca 2013 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
10 czerwca 2013 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
6 czerwca 2013 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
23 maja 2013 PLASTBOX ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
14 maja 2013 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
14 listopada 2012 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
30 lipca 2012 PLASTBOX NWZA ws. zmiany brzmienia statutu spółki to jest paragrafu 18 dot. sposobu powoływania i odwoływania członków RN.
15 czerwca 2012 PLASTBOX WZA ws. m.in. podziału zysku.
18 maja 2012 PLASTBOX Split akcji w stosunku 1:5.
14 maja 2012 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
27 kwietnia 2012 PLASTBOX Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
30 marca 2012 PLASTBOX NWZA ws. zmian w składzie RN, podziału akcji, utworzenia lub użycia kapitału rezerwowego w celu przeprowadzenia skupu akcji oraz zmian w statucie.
29 lutego 2012 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 PLASTBOX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 PLASTBOX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
20 lipca 2011 PLASTBOX Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
4 lipca 2011 PLASTBOX Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
30 czerwca 2011 PLASTBOX Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
9 czerwca 2011 PLASTBOX WZA
13 maja 2011 PLASTBOX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
29 kwietnia 2011 PLASTBOX Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
28 lutego 2011 PLASTBOX Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
28 lutego 2011 PLASTBOX NWZA ws. uzupełnienia składu rady nadzorczej.