Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 31 marca 2021

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 84.176 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
TAURONPE TPE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ACTION ACT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
AMICA AMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
APSENERGY APE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ARTIFEX ART GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu niezależnego członka RN Wiesława Mariusza Różackiego w związku z jego śmiercią oraz zmian w składzie RN.
BIOTON BIO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
CARLSON CAI NC NWZA ws. powołania członków RN.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
GOBARTO GOB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
INSTALKRK INK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
MANGATA MGT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MARVIPOL MVP GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MOLECURE MOC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
NWAI NWA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok obrotowy 2020.
OEX OEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PAMAPOL PMP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PBKM BKM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2020 roku.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2020.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.
WESTREAL WRE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
WINVEST WIS GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za 2020 rok.