Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 listopada 2022

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
BIOMAXIMA BMX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
CANNABIS CBD NC NWZA ws. emisji obligacji zamiennych, emisji warrantów subskrypcyjnych, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, zmiany składu RN oraz zmiany statutu.
CAVATINA CAV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
EUROHOLD EHG GPW NWZA
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
NANOGROUP NNG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.349.576 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
OTMUCHOW OTM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
SERINUS SEN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2021/2022.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej oraz wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.