Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 grudnia 2010

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F, G, H, I, J.
ARAMUS ARA NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
GEOINVENT GEO NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PULAWY ZAP GPW WZA
SADOVAYA SGR GPW Zakończenie (do godz. 18:00) zapisów inwestorów instytucjonalnych.
TONSILAC TAC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.