Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 25 listopada 2020

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.
AUTOSPA ASP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ERATONRG ERA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) imiennych serii I, akcji zwykłych (nieuprzywilejowanych) na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru, zmian w RN oraz zmiany statutu.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
FON FON GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2020/2021.
GOBARTO GOB GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 8/24/06/2020 ZWZ z 24 czerwca 2020 roku w przedmiocie pokrycia niepokrytej straty za rok 2018, połączenia GOBARTO S.A. ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz powołania RN VII Kadencji.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za pierwsze 3 miesięcy roku obrotowego 2020/2021.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2019 roku i kończący 31 marca 2020 roku.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOBRUK MBR NC 0 Rozpoczęcie zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
NTTSYSTEM NTT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.