Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 25 czerwca 2012

CDPROJEKT CDR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki przez spółkę działającą jako pożyczkodawca z członkiem jej zarządu.
LPP LPP GPW WZA ws. m.in. podziału czystego zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
ALMA ALM GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ASSETUS ASS NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokryciu starty poniesionej w 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru.
ATLANTAPL ATP GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto w kwocie 10.102 tys. zł, osiągniętego przez roku obrotowym 2011.
CFSA CFS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz podziału niepodzielonej części zysku za rok obrotowy 2009, podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych w drodze emisji akcji na okaziciela serii E, podwyższenia kapitału zakładowego drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej.
CIECH CIE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
CODEMEDIA COD NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,37 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2011 - 31.12.2011.
DEVELIA DVL GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
DRUKPAK DRU NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,56 zł na akcję.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FASING FSG GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
FORTUNA FEG GPW Wypłata dywidendy 0,23 euro na akcję.
INTERSPPL IPO GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KOFOLA KFL GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
MEDARD MRD NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz pokrycia straty za rok 2011.
MEDIANPOL MDN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MERLINGRP MRG NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MONNARI MON GPW WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty osiągniętej w okresie od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
PGPPOLONI PGP NC WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2011 do dnia 31.12.2011 roku oraz dalszego istnienia spółki.
PLATIGE PLI NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
QUANTUM QNT GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
READGENE RDG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
ROBYG ROB GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
SYNKRET SYN NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
VELTO VEL NC Debiut spółki na NC.
ZELMER ZLR GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.