Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 stycznia 2013

CDPROJEKT CDR GPW Początek notowań spółki CDRED (CDR) pod nazwą CDPROJEKT (CDR), w związku ze zmianą firmy.
01CYBATON 01C NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ALIOR ALR GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. składu RN.
DIGATE DGT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EKO EKO GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o.
GWARANT GWR NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
MEXPOLSKA MEX GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru oraz w sprawie zmiany statutu.
TOYA TOA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.