Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 sierpnia 2011

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW kontraktów terminowych na akcje spółki.
LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ALTA AAT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HORNIGOLD HRL NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
KUPIEC KPC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PREMFOOD PFR NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
RADPOL RDL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SEVENET SEV NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SOBET SOB NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
YURECO YCO NC Debiut spółki na NC.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.