Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 5 lipca 2022

CDPROJEKT CDR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2021.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
ENAP ENP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
FOREVEREN FOR NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
GRMEDIA GME NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,73 zł na akcję.
INTERNITY INT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
KBDOM KBD GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
MALKOWSKI MMA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
PROCAD PRD GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Jarosława Jarzyńskiego, Janusza Szczęśniaka, Macieja Horeczego oraz Pawła Kowalskiego po cenie 2,50 zł za akcję.
SHOPER SHO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
TESGAS TSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.