Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 listopada 2017

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
COGNOR COG GPW Zakończenie zapisów inwestorów na akcje emisji nr 11.
COMP CMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CWPE CWP NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GPRE GPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za okres 9 miesięcy kończący się 30 września 2017 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PRESTO PST NC Dzień pierwszego notowania na NC 50.000.000 akcji serii C oraz 2.516.601 akcji serii D.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 11 zł na akcję.
Lowe's LOW.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.