Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 13 czerwca 2019

CDPROJEKT CDR GPW Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
DINOPL DNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
APS APS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
BETOMAX BTX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
BIOERG BER NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
CFG CFG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
DEVELIA DVL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
DEVORAN DEV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ELBUDOWA ELB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,74 zł na akcję.
IALBGR IAG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
INVENTION INM NC Scalenie akcji w stosunku 4:1.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
UNITED UTD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2018.
WDBBU WDB NC NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
WITTCHEN WTN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
XPLUS XPL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.