Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 maja 2013

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
LOTOS LTS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
APLISENS APN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 220.714 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
APOLLO APC NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BAKALLAND BAK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BIOMAXIMA BMX NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,39 zł na akcję.
EFENERGII EFE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EGB EGB NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IIAAV IIA GPW Debiut spółki na GPW.
IMS IMS GPW Wprowadzenie do obrotu na NC 198.875 akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
JANTAR JAN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KCSP KCS NC NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MAKORA MRA NC NWZA ws. powołania członka RN.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz strat z lat ubiegłych.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MWTRADE MWT GPW Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PREMIUMF PMF NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
REINO RNC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
STARHEDGE SHG GPW Początek notowań spółki LIBRA (LBC) pod nazwą GLOBALNGR (GLE), w związku ze zmianą firmy.
TERMOREX TRR GPW NWZA ws. zmiany statutu.
YURECO YCO NC Publikacja raportu za 2012 rok.
Alstom ALO.FR Euronext Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.