Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 18 sierpnia 2016

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KGHM KGH GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ALUMETAL AML GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APLITT API GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BOS BOS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
EFENERGII EFE NC Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych, na akcje serii H.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GRAAL GRL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MYSLAW MYS NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015, rozwiązania spółki i postawienia jej w stan likwidacji oraz wyboru likwidatora.
PHARMENA PHR GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
TELESTR TLS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
UHYECA ECA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
WIELTON WLT GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
Applied Materials AMAT.US NYSE Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Wal-Mart WMT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.