Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 lipca 2022

CDPROJEKT CDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW Wypłata dywidendy 6 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 48 CZK na akcję.
DGA DGA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
DRAGOENT DGE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
GENXONE GX1 NC Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
GRMEDIA GME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,73 zł na akcję.
HUBTECH HUB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
JWWINVEST JWW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
MALKOWSKI MMA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MWTRADE MWT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Beyondream Investments Limited.
ODLEWNIE ODL GPW NWZA ws. zmian w statucie.
OPTEAM OPM GPW Wypłata dywidendy 1,27 zł na akcję.
STALPROD STP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12 zł na akcję.
SWALLET SWT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.