Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 sierpnia 2012

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LPP LPP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 51 459 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 22,43 zł na akcję.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
ACTION ACT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
APOLLO APC NC Początek notowań spółki BIOMEDINV (BMV) pod nazwą ASTORIA (ACL), w związku ze zmianą firmy.
AUTOSPA ASP NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. uchylenia uchwał od 4 do 16 NWZA z 21 lipca 2011, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
CERABUD CER NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FASING FSG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
GOBARTO GOB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HYDROTOR HDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
IFCAPITAL IFC GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
INTEGERPL ITG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IVMX IMX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KERDOS KRS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
KOGENERA KGN GPW Wypłata dywidendy 4,41 zł na akcję.
PEKAES PEK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEP PEP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 31,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Polenergia Holding.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ROVESE RSE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.
TOPMEDICA TPM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ZELMER ZLR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.