Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 maja 2014

BUDIMEX BDX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,85 zł na akcję.
CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DTP DTP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, pokrycia straty z lat ubiegłych, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
EXOUPOS GEU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
FEERUM FEE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie z "Feer – Pol" sp. z o.o. oraz Pearl Corporation sp. z o.o.
JRHOLDING JRH NC Publikacja raportu za 2013 rok.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MADKOM MAD NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NORDEABP NDA GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PEIXIN PEX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 euro na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
SYMBIO SYM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii H do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
YURECO YCO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.