Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 lutego 2011

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ASSETUS ASS NC Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
CALATRAVA CTC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T.
CWPE CWP NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DEPEND DEP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ERGIS EGS GPW NWZA ws. zmiany regulaminu walnego zgromadzenia oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GENERGY GNR NC NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz rekomendowania zarządowi dokonania badania spółki Kolgard – Oil sp. z o.o.
HAWE HWE GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
INWESTPL INW NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
REMEDIS REM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
SILESIA SSO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STAPORKOW ZUK GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
SWISSMED SWD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H.