Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 listopada 2023

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ALUMETAL AML GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
BBIDEV BBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BEDZIN BDZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BIGCHEESE BCS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
CAPITAL CPA GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych spółki, zarządzenia przerwy w obradach, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
CAPTORTX CTX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ESOTIQ EAH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
GENOMTEC GMT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
LARQ LRQ GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MOVIEGAMES MOV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MURAPOL MUR GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
NEXITY NXG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SONEL SON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SPYROSOFT SPR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2023 roku.
URTESTE URT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
VINDEXUS VIN GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK SA ze spółką PAK ATOM SA przez przeniesienie całego majątku spółki PAK ATOM SA na ZE PAK SA.