Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 29 listopada 2016

CDPROJEKT CDR GPW NWZA ws. wprowadzenia zmian w statucie, wyrażenia zgody na skup akcji własnych w celu umorzenia, uchylającej i zastępującej uchwałę nr 22 ZWZ z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie oraz połączenia ze spółką CD PROJEKT Brands S.A.
JSW JSW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW S.A. w postaci Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej.
KRUK KRU GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN oraz członków zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
06MAGNA 06N GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BGSENERGY BGS NC ZWZA
BUMECH BMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
INDATA IDT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INDYGO IDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INPOST IPT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTEGERPL ITG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
MFOOD MFD NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
NEXITY NXG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ORBIS ORB GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci hotelu "Mercure Opole" w Opolu.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROJPRZEM PJP GPW NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, wyboru członków RN i in.
REDWOOD RWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. powołania członka RN.
VIDIS VDS NC Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku.
ZASTAL ZST GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.