Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 8 maja 2018

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ASBIS ASB GPW ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
BAHOLDING BAH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
COLUMBUS CLC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, uchylenia uchwały nr 5/10/2017 NWZ z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej, scalenia akcji i zmiany statutu.
DYWILAN DYW NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za 2017 rok.
GETBACK GBK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i mWIG40.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KRUSZWICA KSW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LUXMEDTRI LXT NC NWZA ws. zmian w RN, zmiany statutu, zniesienia dematerializacji akcji oraz wykluczenia akcji z obrotu na NC.
MABION MAB GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MILKPOL MLP NC Publikacja raportu za 2017 rok.
NOVATURAS NTU GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ONE2TRIBE O2T NC Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ORIONINV ORN GPW Split akcji w stosunku 1:10.
PCCROKITA PCR GPW Wypłata dywidendy 8,31 zł na akcję.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SERINUS SEN GPW Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.