Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 23 maja 2017

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
DINOPL DNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ALUMETAL AML GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,92 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW ZWZA
BUMECH BMC GPW NWZA ws. m.in. omówienia skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Bumech S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku oraz sytuacji Bumech S.A. w kontekście ostatnich wydarzeń na rynku kapitałowym, a dotyczących Bumech S.A.
CITYSERV CTS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,62 euro na akcję.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ERBUD ERB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2016.
I2DEV I2D GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,90 zł na akcję.
IMS IMS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LUXIMA LUX NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości będącej własnością spółki.
MAKOLAB MLB NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MILESTONE MMD NC ZWZA
MIRACULUM MIR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
ORZEL ORZ GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za 2016 rok.
PBKM BKM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,80 zł na akcję.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za 2016 rok.
PLATYNINW PIW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016, tj. za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016 r.
POLCOLORIT PLT GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Unilin Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 5,80 zł za akcję.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WITTCHEN WTN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
XTB XTB GPW Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.