Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 sierpnia 2018

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATREM ATR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BYTOM BTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
DAMFINW DIN NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DEKPOL DEK GPW Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
GPRE GPR GPW Publikacja wstępnych wyników za I półrocze 2018 roku.
HERKULES HRS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
HUBSTYLE HUB GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HYPERION HYP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KBJ KBJ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
LIVECHAT LVC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MAKARONPL MAK GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OTLOG OTS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROJPRZEM PJP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.