Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 20 maja 2016

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
ALUMETAL AML GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,55 zł na akcję.
APLITT API GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy i przeniesienia części kapitału zapasowego na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.
AUTOPARTN APR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BPX BPX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CORELENS COR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DAMFINW DIN NC Początek notowań spółki FLYPL (FLY) pod nazwą DAMFINW (DIN), w związku ze zmianą firmy.
DANKS DNS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DEVELIA DVL GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
DIGITREE DTR GPW NWZA ws. zmiany składu RN, podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DOMLEK DLK NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DTP DTP GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. połączenia FAMUR S.A. z ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. oraz związanej z tym zmiany § 6 ust. 1 statutu FAMUR S.A.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GORENJE GRV GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GRJAGUAR GJA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GWARANT GWR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za 2015 rok.
IMAGIS IMG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
INNOCOMM ICM NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
JUJUBEE JJB NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.500.000 akcji serii A, 500.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C.
MAGELLAN MAG GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Mediona Sp. z o.o. na 68 zł za sztukę.
MAKOLAB MLB NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MERIT MEI NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MIDAS MDS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzącym w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy kredytowej.
MODE MOE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MWTRADE MWT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
PCCEXOL PCX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
PIK PIK NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
QUBICGMS QUB NC Zakończenie zapisów na akcje serii C.
REDWOOD RWD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych.
ROPCZYCE RPC GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
SYMBIO SYM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
TELGAM TLG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
TROPHYRES TPR NC ZWZA
UNIFIED UFC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UNIWHEELS UNW GPW Wypłata dywidendy 1,65 euro na akcję.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.