Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 sierpnia 2019

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ALCHEMIA ALC GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
ALTUS ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ATCCARGO ATA NC Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CARLSON CAI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
CARLSON CAI NC Początek notowań spółki HOTBLOK (HOT) pod nazwą CARLSON (CAI) w związku ze zmianą firmy.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
EDINVEST EDI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMCOMPANY IMC GPW Wypłata śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.
IMPEXMET IPX GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
K2HOLDING K2H GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
MAKARONPL MAK GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MOSTALWAR MSW GPW NWZA ws. zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki oraz zmian w statucie.
PFLEIDER PFL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
PLAZACNTR PLZ GPW NWZA
PROCAD PRD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SERINUS SEN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SOHODEV SHD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
STELMET STL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SUWARY SUW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TOYA TOA GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z dnia 26 czerwca 2019 roku.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VERBICOM VRB NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.