Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 24 maja 2016

BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 8,14 zł na akcję.
CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
GTC GTC GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz transgranicznego połączenia ze spółką GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia.
AIRWAY AWM GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 43.518.444 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
ALTERCO ALT GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
ASMGROUP ASM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BRASTER BRA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2015 oraz zmiany programu motywacyjnego.
ENTER ENT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
HOLLYWOOD HLD GPW NWZA ws. zmiany statutu poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INTERAOLT IRL GPW Wypłata dywidendy 0,805 euro na akcję.
KLON KLN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
KPPD KPD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
LSISOFT LSI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 24.524 akcji serii A2, 100.000 akcji serii A3, 100.000 akcji serii A4, 19.098 akcji serii A6.
PLASTBOX PLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PLASTPACK PPC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROPERTYF PLE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
READGENE RDG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VAKOMTEK VKT NC Publikacja raportu za 2015 rok.