Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 marca 2016

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARCHICOM ARH GPW Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii E.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
BENEFIT BFT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EKOKOGEN EKG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N i O, z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. powołania członka RN.
FERRO FRO GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMAGIS IMG NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości spółki.
MGAMES MGS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
MORIZON MZN GPW Dzień pierwszego notowania na NC 8.394.441 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NEUCA NEU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 17.730 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
PANOVA NVA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
VIVID VVD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WDBBU WDB NC NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E , F, G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z MSR, uchylenia Uchwały Nr 18 ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 roku.
Aviva AV.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za 2015 rok.
Carrefour CA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2015 rok.