Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 marca 2018

CDPROJEKT CDR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
DINOPL DNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
GTC GTC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
KETY KTY GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PKPCARGO PKP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
ARCTIC ATC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASSECOPOL ACP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
BSCDRUK BSC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CAPITEA CAP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
CFI CFI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za 2017 rok.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FHDOM FHD NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.010.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
FINTECH FTH NC Publikacja raportu za 2017 rok.
GETIN GTN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GIGROUP GIG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
JHMDEV JHM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LESS LES GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. połączenia LSI Software S.A. z Softech sp. z o.o. oraz zmian w statucie.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
NEUCA NEU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NEUCA NEU GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za 2017 rok.
ONEMORE OML NC Publikacja raportu za 2017 rok.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PLAYWAY PLW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
POLWAX PWX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
QUERCUS QRS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SERINUS SEN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TOYA TOA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
VANTAGE VTG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.