Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 czerwca 2024

CDPROJEKT CDR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CYFRPLSAT CPS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
APOLLO APC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
ASSECOPOL ACP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,66 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Wypłata dywidendy 1,65 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2023.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. zakończony 31 stycznia 2024 r.
CITYSERV CTS GPW ZWZA
CLOUD CLD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz podziału zysku z lat ubiegłych ujętego w księgach rachunkowych spółki w roku 2023.
DRAGOENT DGE NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023
EASYCALL ECL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
EDITELPL EDL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
EKIPA EEE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
ELKOP EKP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
ENAP ENP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
FABRITY FAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
FOOTHILLS FTL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
FORTE FTE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2023/2024.
GRMEDIA GME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023, dalszego istnienia spółki oraz wykorzystania kapitału zapasowego poprzez pokrycie nierozliczonych strat z lat ubiegłych.
HAMBURGER MRH NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
ICECODE ICG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy.
JRHOLDING JRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
KOMPAP KMP GPW Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6,75 zł na akcję.
MOJ MOJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2023 rok.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2023, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
ORZBIALY OBL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
PASSUS PAS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz zysku z lat ubiegłych.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023 i ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
PLANTWEAR PNW NC NWZA ws. zmian w składzie RN, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję, w drodze subskrypcji prywatnej (z wyłączeniem prawa poboru), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I lub J oraz zmiany statutu.
PLAYWAY PLW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy, podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PRIME PRA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023 oraz dalszego istnienia spółki.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.
SELVITA SLV GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
SESCOM SES GPW Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz podmiot niebędący akcjonariuszem spółki, tj. Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu po cenie 77,83 zł za akcję.
SHOPER SHO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
SONEL SON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2023 r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2023 r.
SYGNIS SYG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2023.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
TAXNET TXN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.
WASKO WAS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 35 zł na akcję.
XTB XTB GPW Wypłata dywidendy 5,02 zł na akcję.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2023 rok.