Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 maja 2020

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIK BIK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CCC CCC GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za 2019 rok.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za 2019 rok.
ELQ ELQ NC Publikacja raportu za 2019 rok.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENELMED ENE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za 2019 rok.
HMINWEST HMI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HORTICO HOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IFIRMA IFI GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LUBAWA LBW GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Litwina i Silver Hexarion.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 8,65 zł na akcję.
ONE2TRIBE O2T NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
ORCOGROUP OPG GPW ZWZA
OZECAPITAL OZE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROMISE PRO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
QUART QRT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany w RN.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
STEMCELLS SCS NC Publikacja raportu za 2019 rok.
SUNDRAGON SDG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
TSGAMES TEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
VOOLT VLT NC Publikacja raportu za 2019 rok.
YARRL YRL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
Salesforce.com CRM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.