Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 września 2020

ALLEGRO ALE GPW Rozpoczęcie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
CDPROJEKT CDR GPW NWZA ws. zmiany postanowień uchwały wprowadzającej Program Motywacyjny, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
7FIT 7FT NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.066 akcji zwykłych na okaziciela.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.