Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 grudnia 2020

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.534.624 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. połączenia Hubstyle S.A. z siedzibą w Warszawie z 3R Studio Mobile sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, dalszego istnienia spółki oraz powołania członka RN.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 USD na akcję.
AUTOSPA ASP NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
DADELO DAD GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów indywidualnych.
EASYCALL ECL NC NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład RN, długości kadencji, zmian statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru..
IFSA IFR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
MPLVERBUM VER NC Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PBKM BKM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.522.705 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
PCFGROUP PCF GPW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHOTON PEN GPW NWZA