Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 grudnia 2011

CDPROJEKT CDR GPW NWZA ws. wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRUPAAZOTY ATT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
APLINTER NC Debiut spółki na NC.
BOMI BMI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N i O.
COALENERG CLE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CORMAY CRM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ELBUDOWA ELB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
EMCINSMED EMC GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
ENERGOPLD EPD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FEMTECH FEM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FERRUM FER GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GOBARTO GOB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
HELIO HEL GPW WZA
HERKULES HRS GPW Początek notowań spółki GASTELZUR (GZU) pod nazwą HERKULES (HRS), w związku ze zmianą firmy.
IDEON IDE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
INTERCARS CAR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
KSGAGRO KSG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MERCOR MCR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MIDAS MDS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
MONNARI MON GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MWTRADE MWT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
NOVAVISGR NVG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ORZBIALY OBL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PBSFINANSE PBF GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
PLATIGE PLI NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RADPOL RDL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
RAWLPLUG RWL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SKOTAN SKT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
FedEx FDX.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.