Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 września 2022

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
AERFINANC AER NC Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
CAPITAL CPA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.
TELESTO TLO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.