Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 18 grudnia 2015

CCC CCC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
CDPROJEKT CDR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
11BIT 11B GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 494.200 akcji serii B, 376.561 akcji serii C, 40.938 akcji serii D, 305.500 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
ALUMAST ALU NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
APATOR APT GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,30 zł na akcję.
BOGDANKA LWB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BORYSZEW BRS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
DENTAMDC DAM NC NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 510.000 akcji serii L oraz 360.000 akcji serii M.
MEDICALG MDG GPW NWZA ws. zmiany statutu w zakresie udzielenia zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej.
PARCELTEC PTE NC Początek notowań spółki BOOMERANG (BMR) pod nazwą PARCELTEC (PTE), w związku ze zmianą firmy.
STOPKLA STK NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych.