Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 25 maja 2021

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
BIK BIK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za 2020 rok.
CFG CFG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
CFSA CFS NC Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
COMPERIA CPL GPW Wprowadzenie do odbioru na GPW 35.240 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
CYBERFLKS CBF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za 2020 rok.
GENOMED GEN NC Publikacja raportu za 2020 rok.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
GRENEVIA GEA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
HUUUGE-S144 HUGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
INTERAOLT IRL GPW Wypłata dywidendy 0,55 euro na akcję.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020 r.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MEDICALG MDG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
MLPGROUP MLG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MWTRADE MWT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020.
MYCODERN MCD NC Publikacja raportu za 2020 rok.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
PRYMUS PRS NC Publikacja raportu za 2020 rok.
SFD SFD NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C, D, E do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz zmiany statutu.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
TALEX TLX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
VERCOM VRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
YARRL YRL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.